Ştiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare

de Titus Petrilă, Damian Trif, Viorica Simon, Dragoş Horvath, Vasile Chiş, Grigore Sălăgean, Tiberiu Ioana, Adrian Muntean, Dan Dumitrescu, Ion Mihoc

 

Pret: 39.50 RON

 

Selecţiuni din cursurile şi seminariile deschise la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (ianuarie 2001-septembrie 2002)
Programul CNFIS 252/2000

Prezentul volum conţine o parte din cursurile şi seminariile deschise din cadrul programului CNFIS 252/2000, dedicat atât ştiinţelor naturii (fizică, chimie, biologie, mecanica fluidelor) computaţionale, cât şi unor studii interdisciplinare (ştiin?a materialelor, mediu, etc).
Programul a fost conceput ca o activitate de educaţie permanenta în direcţiile amintite, adresându-se în primul rând doctoranzilor şi masteranzilor, cu un accent deosebit pe interdisciplinaritate şi computaţionabilitate. Interesul pentru participarea la program şi preluarea de către structurile UBB a “know-how”-ului obţinut atestă reuşita inconstestabilă a acestui program.

  • Anul apariţiei: 2003
  • ISBN: 978-973-82011-3-6
  • Cod intern: TPTD2
  • Format: B5, broșat
  • Numar pagini: 750