Sistem cooperativ aplicat în medicina de urgenţă şi catastrofă

de Ioan Stoian, Radu Badea şi colectivul

 

informaţii la IPA Cluj
Tel: 0264-596155

 

Prezenta lucrare, constituită ca o monografie, descrie rezultatele obţinute în cadrul proiectului: “Sistem telematic cu unităţi de intervenţie mobile cooperative aplicat în medicina de urgenţă şi catastrofă” – COOPURG – proiect de Ceretare de Excelenţă (CEEX) finanţat de Guvernul României prin Centrul Naţional de Management Programe prin contractul nr. 4/2005.

Recenzii:

“… Monografia constituie un “abecedar” al ultrasonografiei aplicate în traumă, combinată cu telemedicină, constituind suportul tehnico – ştiinţific de dezvoltare a unor proiecte în vederea creării centrelor de telemedicină aplicată în urgenţă şi imagistică cu scop didactic-integrativ, de training şi dezvoltare a cercetării medicale româneşti în direcţiile inovative structurate în cadrul programelor FP7 e-health.”

Profesor dr. Vasile Andreica

“… Aspectul ştiinţific adus de proiect constă în definirea unui dosar medical unic pentru pacientul traumatizat – care include fişa medicală din prespital completată cu imaginile ultrasonografice şi interpretarea lor de către specialistul imagist precum şi fişa din unitatea de primire urgenţe. Sistemul de telemedicină rezultat din proiect are funcţiile implementate de o aplicaţie Web rezidentă într-o unitate medicală de primire urgenţe.

Lucrarea este clar structurată şi urmăreşte fazele de cercetare şi dezvoltare ale proiectului. Întrucât descrie dezvoltarea unei aplicaţii Web, dedicate unui domeniu medical prin introducerea unor metodologii de investigare şi intervenţie noi, va putea fi utilizată ca un ghid de proiectare a acestei categorii de aplicaţii… ”

Profesor dr. ing. Mihail Abrudean

Acest proiect a fost realizat de un consorţiu format din patru parteneri, şi anume:

· Institutul de Proiectare pentru Automatizări – IPA SA Sucursala Cluj-Napoca
· Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
· Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca şi
· Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş.

 

  • Anul apariţiei: 2008
  • ISBN: 978-973-7768-46-9
  • Cod intern: IPA1
  • Format: 21×29 cm, broșat
  • Numar pagini: 310