Domenii Editoriale:
Matematică

Algebră liniară. Programare liniară.

de Daria Elena Dumitraş

 

Un curs extrem de util destinat studenţilor din învăţământul tehnic, pentru toate formele de studiu universitar.

În carte, se tratează capitole de determinanţi, matrice, sisteme de ecuaţii liniare, spaţii vectoriale, transformări liniare, valori şi vectori proprii, forme biliniare, forme pătratice şi programare liniară.

Geometrie analitică şi diferenţială

de Daria Elena Dumitraş


Acest curs de geometrie analitică şi diferenţială este destinat, în primul rând, studenţilor din învăţământul tehnic de lungă sau scurtă durată.

De asemenea, conţinutul bogat şi forma riguroasă de prezentare face ca acesta să fie util şi studenţilor, cu sau fără frecvenţă sau celor din învăţământul la distanţă, de la unele facultăţi aparţinând altor categorii de universităţi.

Matematici aplicate

de Maria Micula

 

Cartea abordează cele mai utilizate şi noi ramuri ale matematicii aplicate: cercetarea operaţională ţi statistica biologică, ale căror modele şi metode permit rezolvarea diverselor probleme practice.

Probleme de matematică rezolvate cu mijloace artificiale de calcul

de Iulian Gabriel Gomboş

Pret: 21.00 RON

 
Volumul cuprinde o selecţie de probleme pentru elevi şi cadre didactice din clasele de liceu, având drept scop aprofundarea unor noi puncte de vedere în rezolvarea problemelor cu un anumit grad de dificultate.

Se recomandă pregătirii elevilor din clasele de specialitate pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul universitar.

Lucrările Conferinţei anuale a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

de Gheorghe Micula, Petru Mocanu, Ioan Şerb


Volumul cuprinde lucrările prezentate la Conferinţa anuală a Societăţii Matematice din România, din perioada 27-31 mai 1998 de la Cluj-Napoca.

Dedicat studiilor ştiinţifice şi universitare, volumul reprezintă o imagine a activităţii de cercetare ştiinţifică din unităţile de profil din România.

Proceedings of the annual meeting of the Romanian Society of Mathematical Sciences, Cluj-Napoca, May 27-31, 1998.