Anunt de presa – finalizarea proiectului  ,,Creşterea competitivităţii firmei Digital Data Computer SRL’’

 

ANUNT DE PRESA

29 Martie  2019

 finalizarea proiectului  ,,Creşterea competitivităţii firmei Digital Data Computer SRL’’

Digital Data Computer SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 29,  a derulat in perioada   08.03.2018 -29.03.2019, proiectul  cu titlul ,,Creşterea competitivităţii firmei Digital Data Computer SRL’’,  cod MySMIS  – 105843, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  avand ca AUTORITATE DE MANAGEMENTMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, iar ORGANISM INTERMEDIARAGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST .

Obiectivul proiectului a fost diversificarea activitatii firmei DIGITAL DATA COMPUTER SR in domeniul agentiilor de publicitate.

Valoarea totala a proiectului:   970.341,37 lei,  din care finantarea nerambursabila este de 652.012,91 lei .

In urma implementarii proiectului au fost achizitionate  echipamente tehnologice,  IT , licente si sistem fotovoltaic – pentru desfasurarea activitatilor de publicitate,  ceea ce va determina cresterea competitivitatii firmei .

 Investiția are un impact semnificativ la nivel local si regional  prin serviciile oferite, crearea unui numar de 5 locuri noi de munca in perioada de implementare a proiectului dintre care unul apartinand unei categorii defavorizate, precum si prin cresterea eficientei energetice ca urmare a achizitiei unui sistem fotovoltaic.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0264442124, e-mail: cluj@ digitaldata.ro,  persoană contact Dumitras Horatiu.


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei