Evoluţia postanestezică şi postoperatorie a bolnavilor neoplazici trataţi preoperator cu imunomodulatorii ISOREL şi CANTASTIM

Dr. Mircea Bogdan Enesel


Imunomodularea este un concept important în anestezia modernă. Multe dintre drogurile anestezice şi cele folosite perioperator interferează cu sistemul imunitar. Cercetările în acest domeniu au ca obiectiv stabilirea unor tehnici anestezice sau chirurgicale cu efecte minime pe sistemul imunitar cu aplicabilitate optimă în chirurgia cancerelor.

Geometrie analitică şi diferenţială

de Daria Elena Dumitraş


Acest curs de geometrie analitică şi diferenţială este destinat, în primul rând, studenţilor din învăţământul tehnic de lungă sau scurtă durată.

De asemenea, conţinutul bogat şi forma riguroasă de prezentare face ca acesta să fie util şi studenţilor, cu sau fără frecvenţă sau celor din învăţământul la distanţă, de la unele facultăţi aparţinând altor categorii de universităţi.

Matematici aplicate

de Maria Micula

 

Cartea abordează cele mai utilizate şi noi ramuri ale matematicii aplicate: cercetarea operaţională ţi statistica biologică, ale căror modele şi metode permit rezolvarea diverselor probleme practice.

Probleme de matematică rezolvate cu mijloace artificiale de calcul

de Iulian Gabriel Gomboş

Pret: 21.00 RON

 
Volumul cuprinde o selecţie de probleme pentru elevi şi cadre didactice din clasele de liceu, având drept scop aprofundarea unor noi puncte de vedere în rezolvarea problemelor cu un anumit grad de dificultate.

Se recomandă pregătirii elevilor din clasele de specialitate pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul universitar.

Managementul sistemelor de marketing în reţea

de Harațiu Dan Dumitraș

 

O carte publicată pe baza Lucrării de Diplomă la absolvirea Şcolii Academice Postuniversitare de la Univerrsitatea Tehică din Cluj-Napoca în 2002. Lucrarea conţine şi o bibliografie de referinţă alcătuită din cele mai bune resurse la nivelul anului 2002.

Se recomandă managerilor companiilor MLM, studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ superior.