Fitopatologie – ghid practic

de Carmen Puia, Viorel Florian, Ioan Oroian

 

Această lucrare este destinată studenţilor din învaţamântul agricol, horticol şi biologic superior, specialiştilor din agricultură şi silvicultură, în general şi a celor din protecţia plantelor, în special, practicienilor din agricultură, precum şi altor categorii de cititori dornici de a se familiariza cu universul agenţilor patogeni ai plantelor de cultura.

Patologie vegetală

de Carmen Emilia Puia

 

STOC EPUIZAT

Lucrarea de faţă abordează principiile interacţiunii plantă – agent patogen – mediu, reacţia plantelor la boli şi metodele de prevenire şi combatere a bolilor, tratate prin prisma conceptului de combatere integrată. Bolile plantelor sunt clasificate după principalul simptom dezvoltat şi nu după specia plantei atacate.

Ştiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare

de Titus Petrilă, Damian Trif, Viorica Simon, Dragoş Horvath, Vasile Chiş, Grigore Sălăgean, Tiberiu Ioana, Adrian Muntean, Dan Dumitrescu, Ion Mihoc

 

Pret: 39.50 RON

 

Selecţiuni din cursurile şi seminariile deschise la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (ianuarie 2001-septembrie 2002)
Programul CNFIS 252/2000

Metode numerice şi computaţionale în mecanica fluidelor

de Titus Petrilă şi Damian Trif

 

STOC EPUIZAT

Această carte se individualizează de altele ,cu subiect asemănător în primul rând prin structură.

După o trecere în revistă a principalelor aspecte teoretice legate de dinamica fluidelor, cu un accent aparte asupra variatelor formulări ale ecuaţiilor şi modelelor implicate, se dă o prezentare sistematică a celor mai folosite metode numerice în dinamica fluidelor, atenţionând asupra aspectelor de convergenţă şi eroare. Ultima parte prezintă mai multe exemple şi probleme practice din dinamica fluidelor şi hidraulică, tratate numeric şi computaţional, în majoritatea lor având şi programe de lucru ataşate. Sunt implicate atât fluidele ideale, cât şi fluidele vâscoase incompresibile, aplicaţiile considerate, majoritatea practice, având şi caracter teoretic.

Algebră liniară. Programare liniară.

de Daria Elena Dumitraş

 

Un curs extrem de util destinat studenţilor din învăţământul tehnic, pentru toate formele de studiu universitar.

În carte, se tratează capitole de determinanţi, matrice, sisteme de ecuaţii liniare, spaţii vectoriale, transformări liniare, valori şi vectori proprii, forme biliniare, forme pătratice şi programare liniară.