Economia mediului

de Marian Nicu Spînu

 

STOC EPUIZAT

 

 

Matematici aplicate în inginerie

de Nicolaie Lungu, Daria Elena Dumitraş, Vasile Ile

 

Pret: 27.00 RON

 

Problemele tratate în capitolele cărţii se axează pe aplicaţii cu matrici şi determinanţi, ecuaţii diferenţiale ordinare, sisteme de ecuaţii diferenţiale, ecuaţii cu derivate parţiale, stabilitate, funcţii complexe, calcul variaţional. Numeroasele exemple date sunt explicate sau soluţionate, astfel încât cititorul să beneficieze de informaţii complete.

Cartea de faţă se adresează tuturor celor care utilizează matematica pentru modelarea unor fenomene sau pentru a-şi însuşi tehnici diverse de rezolvare a unor probleme concrete sau pentru a aprofunda anumite cunoştinţe deja dobândite.

Ea se adresează şi studenţilor din anii I şi II care-şi pun bazele matematice pentru viitoarea meserie sau celor care se află în faţa licenţei şi au nevoie de un instrument matematic pentru tratarea subiectelor abordate.

Probleme de Geometrie analitică şi diferenţială, Algebră liniară

de Daria Elena Dumitraş

 

Pret: 27.00 RON

 

O carte pentru studenţii de la universităţile tehnice!

Cartea se adresează în primul rând studenţilor de la Facultatea de Construcţii, dar poate fi folosită şi de studenţii de la alte forme de învăţământ superior. Materialul prezentat corespunde noului plan de învăţământ academic.Fiecare capitol conţine chestiuni teoretice, probleme rezolvate şi probleme propuse, lecturarea cărţii fiind simultan instructivă şi plăcută.

Prin conţinutul ei, cartea se constituie într-o invitaţie la o aprofundare a capitolelor de Geometrie analitică şi diferenţială şi de Algebră liniară, prin teorie şi practică.

Qualitative problems in the theory of hyperbolic differential equations

de Nicolaie Lungu

 

STOC EPUIZAT

 

In this monograph we present new results of the author related to study the qualitative behavior of the solutions of certain partial differential equations of hyperbolic type by operatorial method. In this context also are includes results on Picard and weakly Picard operators, introduced before by I. A. Rus.

An important tool useful for the study of various classes of differential equations are differential and integral inequalities. We discuss Gronwall-Wendorff-type integral inequalities by method of operatorial inequalities.

Resursele umane în Network Marketing – Asupra unor probleme ale managementului resurselor umane în sistemele MLM

de Horaţiu Dan Dumitraş

 

Pret: 21.00 RON

 

Scopul acestei lucrări este de a demonstra importanţa industriei de vânzări directe şi, în special, de a marca tendinţele de dezvoltare ale resurselor umane în acest domeniu.

Diferenţa majoră faţă de sistemele clasice de distribuţie constă în gradul de implicare a resurselor umane, privite ca centre independente de distribuţie corelate înr- o vastă reţea de marketing. Ceea ce este specific sistemelor MLM este analizat în detaliu, în materialul de faţă, pentru a demonstra că această industrie nu mai reprezintă un segment minor al economiei globale, ci una din cele mai dinamice oportunităţi de emancipare socială, financiară şi economică de pe glob, aşa după cum o demonstrează statisticile.