Domenii Editoriale:
Științe Agricole

Fitopatologie – ghid practic

de Carmen Puia, Viorel Florian, Ioan Oroian

 

Această lucrare este destinată studenţilor din învaţamântul agricol, horticol şi biologic superior, specialiştilor din agricultură şi silvicultură, în general şi a celor din protecţia plantelor, în special, practicienilor din agricultură, precum şi altor categorii de cititori dornici de a se familiariza cu universul agenţilor patogeni ai plantelor de cultura.

Patologie vegetală

de Carmen Emilia Puia

 

STOC EPUIZAT

Lucrarea de faţă abordează principiile interacţiunii plantă – agent patogen – mediu, reacţia plantelor la boli şi metodele de prevenire şi combatere a bolilor, tratate prin prisma conceptului de combatere integrată. Bolile plantelor sunt clasificate după principalul simptom dezvoltat şi nu după specia plantei atacate.

Agrochimia culturilor de câmp

de Marilena Mărghitaş


Prin specificul tematicii abordate, influenţa condiţiilor agrochimice asupra păstrării cartofului, lucrarea autoarei contribuie la elucidarea unor aspecte legate de influenţa fertilizării minerale asupra producţiei, calităţii şi păstrării tuberculilor de cartofi.

Atât specialiştii din agricultură, cât şi studenţii din învăţământul superior agricol, pot beneficia prin studiul acestei cărţi de rezultate experimentale remarcabile, referitoare la cultura cartofului.

Marketing agroalimentar

de Sabina Funar


Aceasta carte tratează temele de bază ale marketingului aplicat în industria agroalimentară. Autoarea expune în capitole distincte aria nevoilor, a dorinţelor şi a cerinţelor, analizează activitatea de producţie şi oferta produselor agricole, studiază comportamentul consumatorului prin valoare, cost şi satisfacţie, încheind prin expunerea principiilor de schimb, tranzacţii şi relaţii. Cartea se adresează studenţilor, şi specialiştilor din acest domeniu, constituind un bogat material documentar, ştiinţific şi bibliografic.