ANUNT DE PRESA

Titlul proiectului: ,,Creşterea competitivităţii firmei Digital Data Computer SRL’’

Digital Data Computer SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 29, derulează  începând cu data de  08.03.2018, proiectul  cu titlul ,,Creşterea competitivităţii firmei Digital Data Computer SRL’’,  cod MySMIS  – 105843.  Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).

Obiectivul general al proiectului este  diversificarea activitatii firmei DIGITAL DATA COMPUTER SR prin: achizitionarea de echipamente tehnologice modern,performante si inovative, care sa permita diversificarea activitatii societatii,  achizitionarea de echipamente TIC, care sa contribuie la eficientizarea activitatii companiei si la inovarea de servicii noi si achizitionarea de echipamente care sa permita eficientizarea energetica.

Valoarea totala a proiectului este de 970.341,37 lei,  din care finantarea nerambursabila este de 652.012,91 lei –  554.210,97 lei din FEDR   si   97.801, 94 lei din bugetul national.

Data începerii  proiectului este 08.03.2018 şi data finalizării proiectului este 31.12.2018

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0744126561, e-mail: cluj@digitaldata.ro,  persoană contact Dumitras Horatiu.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei